ผู้บริหาร

 

นายสวัสดิ์  แสงขัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ไลน์กลุ่ม

 

QR Code (Line Group)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อด.1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการเงิน

กิจกรรมเด่น