ผู้บริหาร

 

นายสวัสดิ์  แสงขัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

 

นางสรวงอุษา  บุญปัญญโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ไลน์กลุ่ม

 

QR Code (Line Group)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อด.1

 

รายงานการเงิน

กิจกรรมเด่น

RSS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง