รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

–  การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9
–  16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยว (สพฐ. โดย สพร.)
–  การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
–  การเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากอุทกภัย และวาตภัย
–  เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
–  ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
–  งานกฐินพระราชทาน
–  เรื่องของการเฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
–  เด็กประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต