วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้รับเกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (ฌสอน.)

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้รับเกียรติเข้าร่วมสังเกตการ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 24 กุมภาพันธ์ 2018