เวลา 09.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.1 ทุกโรง เข้าร่วมประชุม

เวลา 09.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 28 กุมภาพันธ์ 2018