เวลา 18.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.อด.1 ทุกคน ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู สังกัดสพป.อด.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในงานบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทปฺญโญ)

เวลา 18.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ….

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 22 กุมภาพันธ์ 2018