โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ครั้งที่ 2 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 เดือน(ต.ค.62-ม.ค.63)-

โอนครั้งที่ 2 ค่าจ้างครูวิกฤต 15,000 บาทและเงินเพิ่มชดเชยประกันสังคม 750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน